Praktijk Kraak

Theraplay

WAT IS THERAPLAY?

Theraplay versterkt de band tussen ouder en kind, waardoor het gedrag van het kind verbetert. Het kind wordt socialer en het kan beter omgaan met zijn emoties. De Theraplay-therapeut begeleidt ouder en kind in de behandeling door speelse, grappige, verzorgende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ervaart de ouder hoe hij of zij het gedrag van het kind kan reguleren en hoe het kind zijn of haar liefde kan ontvangen en accepteren. Dit helpt het kind zich veilig te voelen. Het kind voelt zich verzorgd, in contact met de ouder en de moeite waard. Er wordt veel gespeeld, het is een ‘doe-therapie’, geen ‘praat-therapie’. Het richt zich op het ‘hier en nu’, niet op de nare dingen die mogelijk in het verleden zijn gebeurd. Theraplay is voor alle leeftijden geschikt, zowel peuters als pubers. Ook voor (nog) niet sprekende kinderen en voor kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, omdat taal en verbeeldend spel niet nodig zijn voor de werking van de therapie. De spelletjes worden aangepast aan de emotionele behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind. De therapie is geschikt voor kinderen met hun biologische ouders, maar ook met pleeg- en adoptieouders of andere belangrijke verzorgers.

Theraplay kan dus een goede basis zijn voor de start van de logopedische behandeling van een (nog) niet sprekend kind.

Voor meer informatie kijkt u op: www.theraplay.nl

Menu