Stotteren

Individuele
behandeling

Logopedisch Centrum Heerenveen biedt individuele behandelingen voor alle leeftijden. De behandelmethodes zijn aangepast op de doelgroep en zullen per persoon maatwerk zijn.

Een belangrijk onderdeel van de therapie is diagnostisch onderzoek.  Bij het stotteronderzoek worden alle factoren die van invloed zijn op het stotteren betrokken. Hierbij kunt u denken aan de emotionele en sociale impact van het stotteren, maar ook aan eventuele bijkomende spraak-/taalstoornissen. Onze praktijk biedt, bij voldoende aanmelding, naast individuele therapie ook groepstherapie aan. De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zoals beschreven in de Richtlijn Stotteren (richtlijn).

Voor meer informatie over stotteren en stottertherapie zie www.stottercentrumfriesland.nl.

KINDEREN VAN 2 – 7  JAAR

Stottertherapie voor jonge kinderen verloopt grotendeels indirect, dat wil zeggen: via de ouders. Ouders leren hoe zij hun kind kunnen helpen zo makkelijk mogelijk te spreken. Het kan ook zijn dat er direct met het kind gewerkt wordt om het stotteren ‘vloeiender’ te maken of om het vloeiend spreken te trainen. Voor jonge kinderen zijn er twee therapie mogelijkheden:  het ‘Demands&Capacities Model’ van Starkweather en het ‘Lidcombe Programma’. Eventuele bijkomende problemen in de spraak, taal, mondmotoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en sensorische integratie worden behandeld als dat nodig is. Soms kan het zinvol zijn om de deskundigheid van een orthopedagoog/psycholoog of een kinderfysiotherapeut in te schakelen.

Wanneer u wilt weten of u contact op moet nemen met een stottertherapeut voor uw kind kunt u de screeningslijst voor stotteren invullen.

KINDEREN VAN 8 – 12 JAAR

Bij wat oudere basisschoolkinderen kijken we wat er lastig is aan het stotteren en daar werken we gezamenlijk aan (met ouders, zo nodig met leerkrachten). De therapie is erop gericht de spanning van het stotteren weg te nemen of te verminderen.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

 • stotteren begrijpen, snappen hoe stotteren in elkaar zit.
 • wat helpt jou om makkelijker te praten?
 • hoe ga je om met kinderen die jou nadoen of je uitlachen?
 • wat zijn jouw sterke kanten?
 • hoe kan je zelfvertrouwen opbouwen?

Soms werken we aan technieken om vloeiender te spreken, soms aan manieren om het stotteren met minder spanning gepaard te laten gaan. Voor veel kinderen is het belangrijk te leren weer vrijuit te durven spreken, zonder spanning of angst vanwege het stotteren.

JONGEREN EN VOLWASSENEN

Ook bij jongeren en volwassenen is therapie er op gericht om weer vrijheid van spreken te ervaren. Het spreken zelf krijgt aandacht: hoe kun je vloeiender of makkelijker spreken, maar ook gevoelens en gedachten over het stotteren worden bij de therapie betrokken. Uitgangspunt is de hulpvraag waarmee je komt.  Vanuit een groeiend inzicht ga je verder op weg. Door vrijuit te kijken naar stotteren en te praten over stotteren ontstaat er ruimte en vermindert de spanning in en rond het stottermoment.

Gebruikte werkvormen zijn: coaching gesprekken, bewustwordingsoefeningen, lichaamswerk als ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen, stottercontrole technieken en spreektechnieken.

Groeps-
therapie

In Logopedisch Centrum Heerenveen kunnen de volgende groepstherapieën gegeven worden:

 • voor kinderen in de basisschoolleeftijd (6-11 jaar);
 • kinderen in groep 8, ter voorbereiding op de middelbare school;
 • jongerengroep;
 • oefengroep voor volwassenen.

Door de NVST (cursusbureau Men(s)) worden jaarlijks de volgende intensieve groepstherapieën gegeven:

 • Relaxed Anders Praten (RAP) voor jongeren van 14-21 jaar;
 • Je Eigen Spreektechniek (JES) groep voor volwassenen;
 • Vrijheid In Praten (VIP) voor volwassenen.

Zie voor uitgebreide informatie hierover www.damstegroep.nl

Menu