Praktijk Bleeker

Stem-
problemen

STEMPROBLEMEN

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat. Dit kan gevolgen hebben voor de klank, de omvang en het volume van de stem. Een stem klinkt dan vaak hees, schor, te hoog, te laag, te zacht, te luid, de stem valt weg of slaat over.  Klachten kunnen zijn: keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel bij langdurig praten en of zingen. Vaak zijn er naast stemproblemen ook ademproblemen aanwezig.

Bij welke symptomen is logopedie zinvol?

 • heesheid, langer dan twee √† drie weken
 • pijn in de keel ten gevolge van spreken (verkeerd stemgebruik)
 • snel vermoeid zijn door spreken
 • wegvallen van de stem
 • voortdurend de keel moeten schrapen
 • drukkend gevoel in de keel (globusgevoel)
 • klachten van benauwdheid tijdens het spreken
 • niet meer kunnen roepen of zingen
 • stemdaling of stemstijging
 • stemzwakte, geringe draagkracht van de stem
 • onvoldoende herstel na een verkoudheid wanneer de klachten langer dan vier tot zes weken blijven bestaan; verkeerd stemgebruik kan recidiverende laryngitis veroorzaken
 • gevoel van duizeligheid tijdens het spreken; er komt te veel lucht langs de stembanden door een onvolledige stembandsluiting
Menu