Praktijk Bleeker

Spraak-
en taal-
problemen

WAT ZIJN SPRAAK- EN TAALSTOORNISSEN?

Kinderen of volwassenen met articulatieproblemen zijn niet of onvoldoende in staat om de klanken juist te produceren. Dit kan verminderde verstaanbaarheid tot gevolg hebben.

Een kind met een taalstoornis heeft moeite met de verwerving van de taal. Bij meertaligheid of NT-2 betreft dit de thuistaal. Het kan zijn dat kinderen erg laat gaan spreken. We spreken dan van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de ontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdsgenootjes. Er zijn kinderen die goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar moeite hebben met het verwoorden van hetgeen ze willen vertellen. Dan is er sprake van een gestoorde of afwijkende taalontwikkeling.

Wanneer naar de logopedist?
Als de ontwikkeling van taal en spraak bij kinderen niet vanzelf gaat of bij twijfel is het raadzaam contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie kunt u de SNEL-test doen: https://www.kindentaal.nl/snel-test .

Menu