Praktijk Kraak

Pre-verbale logopedie

WAT IS PRE-VERBALE LOGOPEDIE?

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Omdat het om begeleiding van jonge kinderen gaat komt de preverbaal logopedist meestal aan huis, zodat het eten en drinken in de eigen veilige omgeving van het kind geobserveerd kan worden.

Indien dit niet mogelijk is, of als het gaat om oudere kinderen, komen de ouders met hun kind naar de praktijk van de logopedist. Ook consultaties op verzoek van de kinderarts in het ziekenhuis komen voor. Er is  samenwerking met zowel GGD Fryslân als de kinderartsen van het Antonius Ziekenhuis te Sneek en Ziekenhuis De Tjongerschans te Heerenveen, maar ook met kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten en diëtisten.

Voor meer informatie: www.prelogopedie.nl

Menu