Praktijk Kraak

Mijn naam is Eeuwkje Kraak en ik ben in 1981 afgestudeerd als logopedist. Mijn passie voor het vak bestaat uit het creëren van veiligheid en vertrouwen om de blokkades die men tegenkomt binnen mijn vakgebied te overwinnen. Met name bij kinderen, waarin de ouder-kindrelatie centraal staat, pas ik dit toe in mijn specialisaties preverbale logopedie, speltherapie en stottertherapie. Hierin zoek ik verdieping in mezelf, mijn werk, mijn cliënten en hun systeem.

In 2019 heb ik de opleiding Somatic Experiencing Nederland (lichaamsgerichte traumatherapie) afgerond. Deze visie en werkwijze sluit goed aan bij de behandeling van zowel kinderen (met hun ouders) en volwassenen waarbij (medisch) trauma ten grondslag ligt aan bijvoorbeeld voedingsproblemen of stotteren.

Speltherapie is een middel wat ik toepas bij kinderen met een onderliggend communicatie probleem, zoals stotteren en selectief mutisme waarbij de reguliere logopedische aanpak onvoldoende aansluiting heeft. De indirecte werkwijze van speltherapie helpt een kind om (weer) vertrouwen te krijgen in zijn of haar communicatieve  vaardigheden en wie hij of zij is en mag zijn.

Binnen Logopedisch Centrum Heerenveen beperk ik mij tot het uitoefenen van mijn specialisaties en zoek hierbij de samenwerking met mijn collega Henriëtte Bleeker als het gaat om een combinatie van stoornissen, zoals (jonge) stotterende kinderen met een spraak- en/of taalprobleem.

Behandel-
gebieden

Stotteren

Stotteren is een in aanleg aanwezige stoornis in de coördinatie van de spraakbewegingen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij  spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen.

Pre-verbale logopedie

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden.

Theraplay

Theraplay versterkt de band tussen ouder en kind, waardoor het gedrag van het kind verbetert. Het kind wordt socialer en het kan beter omgaan met zijn emoties.

Menu