Praktijk Bleeker

Ik ben Henriëtte Bleeker en sinds 1996 werkzaam als logopedist. In het verleden heb ik gewerkt binnen diverse scholen, waaronder langdurig zieke kinderen en kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. Vanaf 1999 ben ik gestart met het werken binnen logopedische praktijken. Eerst in Kampen en sinds 2001 in Heerenveen.

Het werken in een logopedische praktijk is voor mij boeiend en uitdagend. Ik vind het belangrijk dat ik samen met de cliënt resultaat kan behalen. De zoektocht naar het samen oplossen van het probleem maakt mij enthousiast. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat er een mooi contact kan ontstaan tussen de cliënt en mij.

Naast het logopedische werk houd ik ervan om nieuwe dingen te leren. Daarom ben ik lid van verschillende kwaliteitskringen, zoals het Netwerk Vroegbehandeling, Kwaliteitskring lezen en spelling en de Kwaliteitskring stem.

Behandel-
gebieden

Spraak- taalproblemen

Kinderen of volwassenen met articulatieproblemen zijn niet of onvoldoende in staat om de klanken juist te produceren.

Stemproblemen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat. Dit kan gevolgen hebben voor de klank, de omvang en het volume van de stem.

Afwijkend mondgedrag

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor het gebit, de uitspraak en het gehoor.

Leesproblemen/
dyslexie

Dyslexie betekent dat iemand ernstige en hardnekkige problemen heeft bij de automatisering van het lezen en/of spellen.

Auditieve verwerking

Problemen met de auditieve verwerking (AVP) hebben te maken met het niet goed kunnen verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Afasie

Wanneer iemand hersenletsel heeft verkregen, wordt er meestal vanuit het ziekenhuis al snel logopedie opgestart.

Dysarthrie

Dysarthrie is een verworven spraakstoornis als gevolg van hersenletsel.

Menu