Praktijk Bleeker

Lees-
problemen
& dyslexie

WANNEER HEEFT EEN KIND LEESPROBLEMEN/DYSLEXIE?

Heeft een kind moeite met de  leesvoorwaarden, bijvoorbeeld het hakken en plakken van woorden, de klank-lettertekenkoppeling enz. dan kan er sprake zijn van leesproblemen. Later kan blijken dat er eventueel sprake is van dyslexie.

Dyslexie betekent dat iemand ‘ernstige en hardnekkige’ problemen heeft bij de automatisering van het lezen en/of spellen.

Problemen kunnen zijn:

  • problemen in de snelheid van fonologische verwerking
  • het oproepen van taalkennis is langzaam
  • er zijn problemen met de informatieverwerking
  • Er is moeite bij het omzetten van letters in klanken of andersom

In groep 2 wordt op school naar de auditieve vaardigheden van een kind gekeken. Deze heeft hij of zij nodig om te leren lezen in groep 3. De logopedist kan helpen bij het trainen van die vaardigheden. Ook in groep 3 en latere groepen kunnen deze vaardigheden nog problemen geven in het leren lezen en schrijven. Daarnaast kan de logopedist ondersteuning bieden bij woordvindingsproblemen, het duidelijk en gestructureerd vertellen van een verhaal en het begrijpend lezen.

Menu