Praktijk Bleeker

Dysarthrie

WAT IS DYSARTHRIE?

Dysarthrie is een verworven spraakstoornis als gevolg van hersenletsel.
Patiënten waarbij sprake is van dysarthrie als gevolg van hersenletsel, komen eerst in het ziekenhuis terecht. Vanuit daar kan het zijn dat de patiënt naar een revalidatiecentrum gaat of een verzorgingstehuis. Hier wordt de patiënt eerst behandeld door een logopedist.
Wanneer er sprake is van een lichte dysarthrie met nog enkele problemen in het spreken dan komt de patiënt op verzoek van logopedist of arts bij de vrije vestiging terecht.

Menu