Praktijk Bleeker

Spraak- taalproblemen

Kinderen of volwassenen met articulatieproblemen zijn niet of onvoldoende in staat om de klanken juist te produceren.

Auditieve verwerking

Problemen met de auditieve verwerking (AVP) hebben te maken met het niet goed kunnen verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Stemproblemen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat. Dit kan gevolgen hebben voor de klank, de omvang en het volume van de stem.

Afwijkend mondgedrag

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor het gebit, de uitspraak en het gehoor.

Leesproblemen/
dyslexie

Dyslexie betekent dat iemand ‘ernstige en hardnekkige problemen heeft bij de automatisering van het lezen en/of spellen.

Afasie

Wanneer iemand hersenletsel heeft verkregen, wordt er meestal vanuit het ziekenhuis al snel logopedie opgestart.

Dysarthrie

Dysarthrie is een verworven spraakstoornis als gevolg van hersenletsel.

Praktijk Kraak

Stotteren en broddelen

Stotteren is een in aanleg aanwezige stoornis in de coördinatie van de spraakbewegingen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij  spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen.

Pre-verbale logopedie

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden.

Theraplay

Theraplay versterkt de band tussen ouder en kind, waardoor het gedrag van het kind verbetert. Het kind wordt socialer en het kan beter omgaan met zijn emoties.

Menu